Doelstellingen

Het bevorderen van educatieve en charitatieve projecten strekkende tot verdere ontwikkeling in opleiding, economie en cultuur van de bevolking van Afrika.

In een deel van de regio Kumi in Oeganda wonen circa 240 wezen die steun nodig hebben om een goede toekomst in hun land te krijgen. Daartoe is naast opleiding ook werk nodig. Onze sociëteit steunt initiatieven die gericht zijn op het creëren van werkgelegenheid in Oeganda waarmee geld verdiend kan worden dat besteed kan/moet worden aan zorg voor de wezen (voeding, kleding, scholing e.d.).

Wezen ondersteuning